Hendtmans Redovisning
med juridiska kunskaper

Ditt personliga ekonomikontor! 

Jag bryr mig! 

Jag hjälper dig med det ekonomiska så du kan syssla med det som du brinner för.

Önskar du slippa att hålla på med lön så kontakta mig! 

Behöver du avlastning under topparna, kontakta mig

Samarbetspartner: Spira Group AB/Bokföring.